Paulien Donk - Vader, U bent goed

"Ik ben twintig jaar geleden tot bekering gekomen. Ik wilde eerst niets met de kerk te maken hebben. Maar we hebben met een levende God te doen. Het lied 'Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde' vind ik een prachtig lied. God laat zien wat Hij voor ons gedaan heeft, hoe wonderbaarlijk Hij is. Dat raakt mij en dat wil ik ook graag doorgeven en voorleven aan anderen. Door verdraagzaam te zijn, klaar te staan voor een ander en door mensen te helpen en mijn liefde te geven aan anderen."

Meer lezen over:

Ook interessant

Speel muziek af