NPO Logo EO Logo youtube facebook navicon Icon--search video check cross whatsapp facebook-share mail tag image audio Icon--menu

Nieuwjaarsgroet

Martin Zonnenberg speelt op het orgel van de Rotterdamse Laurenskerk speciaal voor u een improvisatie op Gezang 397:

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!


De redactie van Nederland Zingt wenst u een gezegend en muzikaal 2016.