Extra inspiratie | Alzo lief heeft God de wereld

Dinsdag: de dag waarop we worden opgeschrikt door aanslagen in Brussel. Alzo lief heeft God de wereld. Ook vandaag, de wereld waar zoveel gebeurt...

Juist nu
In zijn dagelijkse meditatie heeft ds. Arie van der Veer gesproken over wat het voor God moet betekenen dat er mensen zijn die zijn liefde en genade afwijzen, er van weglopen.


Juist nu, opgeschrikt door het wrede geweld in Brussel, houden we ons vast aan Jezus Christus, aan de vrede en verlossing die hij geeft. Dat er niets is wat scheiding kan brengen tussen God en zijn kinderen. Juist nu blijven we vertellen hoe zijn lijden en ons lijden alles met elkaar te maken hebben.


Lezen Romeinen 8

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’


Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,  hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

 

Vrede
Het is verdrietig, maar waar: er is eigenlijk genoeg reden om bang of onrustig te zijn, want niemand kan 100& veiligheid garanderen. De Bijbel roept ons niet voor niets op om alles wat je bezig houdt, te delen met God. Dan kan zijn vrede, die eeuwig is en groter dan omstandigheden is, je hart en gedachten beschermen en rust geven, dwars door alles heen.

Geef vrede Heer, geef vrede

Alzo lief heeft God de wereld

Scherp
Wist je dat diezelfde Jezus ons niet alleen oproept om te bidden, maar ook om scherpzinnig én onbevangen, onschuld te blijven. Je leest het in Mattheus 10-11: "Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif." En kort er na: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven."

  • Het lijkt tegenstrijdig, alert zijn en onbevangen blijven. En moeilijk. Vraag God om jouw hart te 
  • Bid je mee dat onze overheid en gezaghebbende hun wijsheid baseren op wijsheid van Boven.

Zingen, bidden
Door hier te klikken kom je bij een selectie liederen met als thema 'vrede'. Deze liederen kunnen als gebed (mee)gezongen worden. Heb je een gebed wat je online wilt delen, dat kan op myprayerfor.com.

Speel muziek af