Extra inspiratie | Genade, meer dan genoeg

Het is de Stille Week, de dagen voorafgaand aan Paaszondag. Wat betekent het voor u, voor jou, dat Jezus zijn leven heeft gegeven? Hiernaast vind je dagelijks extra inspiratie om met de betekenis van Pasen bezig te gaan.

Heer Jezus, Uw genade
is mij genoeg.
Tot winst maakt Gij de schade,
die ik verdroeg;
in zwakte zal ik roemen: 'het is volbracht!',
en zo mijn onmacht noemen,
verborgen kracht.

Hoe zwak, toch ben ik machtig
en sterk in U:
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig,
toch weet ik nu,
waartoe die doorn mij schaadde,
die vuist mij sloeg -
Heer Jezus, Uw genade,
is mij genoeg.

 

Lied van vandaag

Liederen beluisteren
Door hier te klikken komt u bij een selectie liederen over genade. Deze liederen kunnen als gebed (mee)gezongen worden. Het lied waar ds. Arie van der Veer vandaag bij stil stond, staat hieronder.

Paulus over genade
"Zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af," zegt Paulus 2 Korintiërs 12.

"De Heer zei tegen me: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus daarom laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk."

Dagelijkse meditatie
In de meditatie van vandaag heeft ds. Arie van der Veer gesproken over de grote betekenis van genade. Wat betekent het eigenlijk en wat heb je aan genade? Op deze page vind je nog wat meer verdieping over het thema genade.

Speel muziek af