Extra inspiratie | Zijn we veilig?

Vandaag hangen in heel Nederland de vlaggen halfstok als teken van verbondenheid met België. Verbondenheid en tegelijk realiseren we dat veiligheid geen garantie is, voor niemand.

Afgelopen dagen kwamen er ook vragen of het wel veilig is om The Passion, vanavond live vanuit Amersfoort, door te laten gaan. Wat als de bescherming van de politie tekort schiet?


Geen bescherming

Het is opmerkelijk hoe 'de weg van Jezus' ook vandaag actueel is. Toen Jezus met het zware houten kruis over de straten liep, op weg naar een gruwelijke dood, was er niemand die hem in veiligheid bracht. Hij werd bespot: 'je redt anderen, maar jezelf redden kun je niet.' Bekijk ook de videomeditatie van ds. Arie van der Veer van hierover.

 

Als Jezus het gewild had, had hij zichzelf kunnen 'beveiligen' en redden. Maar hij wilde dit niet. Het was vanwege zijn grote liefde voor mensen zoals jij en ik, dat hij zich onschuldig overgaf. Wij kunnen onszelf niet beveiligen en redden. De houvast die Jezus ons geeft, is dat wij nu wel mogen zeggen:
'Zelfs als ik sterf, zal God mij niet in de dood achterlaten. Dat weet ik zeker!'


Gegarandeerd

Ook al leven we in een wereld waarin niemands veiligheid gegarandeerd is; ook al hebben we gegronde redenen om ongerust en bezorgd te zijn: sterker is de liefde van Jezus. Het leven wat hij geeft, is eeuwig, gegarandeerd veilig. Laat dit besef helpen om moed te houden, om hoopvol te blijven, om getroost te worden dwars door alles heen.

Zingen en luisteren
Zingen is twee keer bidden, wordt wel eens gezegd. Deze liederen staan in het teken van Gods redding en veiligheid. Om bij op adem te komen.

In God alleen (verberg mij)

Mijn verlosser hangt aan het kruis


In God alleen
Verberg mij nu onder uw vleugels Heer
Houd mij vast in Uw sterke hand

als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God!

Vind rust mijn ziel in God alleen
Ken Zijn kracht vertrouw Hem en wees stil


  • The Passion: De organisatie werkt nauw samen met de politie. Er wordt door politie en overheid goed gekeken naar signalen rond terreurdreiging. Het aantal zichtbare agenten wordt verhoogd en er zal strenger gecontroleerd worden.

Speel muziek af