"Het lied 'Er is een God die hoort' verwoordt wat ik denk en voel"

Corry Kroon: "Het liefst zit ik gewoon in de kerkbanken, maar ik heb MS (Multiple Sclerose) en de ene keer gaat het beter dan een andere keer. Ik heb die ziekte al dertig jaar. Mijn favoriete lied is 'Er is een God die hoort'. Het lied zegt voor mij wat ik denk en voel. Als ik aan de toekomst denk, kan ik wel bang worden. Maar liever geniet ik van de dingen die ik kan, want ook dan is er God die hoort."


Liedtekst

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard',
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.

Beluister hieronder het lied:

Meer lezen over:

Ook interessant

Speel muziek af