Nagenieten NZ Dag | videoboodschap ds. Arie vrijdag

Zou God mij wel horen? Hoort Hij mijn gebed? Tob jij ook wel eens over deze vragen... ds. Arie van der Veer geeft je vandaag graag een paar woorden mee om over na te denken. Kijk en luister hieronder naar zijn korte overdenking en het lied 'Er is een God die hoort'.

overdenking

Beluister hieronder het lied

lied

Liedtekst
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard',
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.

Meer lezen over:

Ook interessant

Speel muziek af