Er komen stromen van zegen

Het is deze week precies 150 jaar geleden dat Johannes de Heer geboren werd. De liederen uit zijn zangbundel zijn bij velen bekend en nog altijd zeer geliefd. Kijk en luister naar ons Lied van de Week: Er komen stromen van zegen. De opname is gemaakt tijdens de Nederland Zingt Dag 2015 met Lucas Kramer, Marcel & Lydia Zimmer en Elise Mannah.

Liedtekst
Er komen stromen van zegen,

dat heeft Gods Woord ons beloofd.

Stromen, verkwikkend als regen,

vloeien tot elk die gelooft.

Stromen van zegen, 

vloeien als plasregens neer.

Nu vallen drupp'len reeds neder, 

zend ons die stromen, O Heer.Er komen stromen van zegen,

heerlijk, verkwikkend zal 't zijn. 

Op de valleien en bergen

zal er nieuw leven zijn. 

Stromen van zegen, 

vloeien als plasregens neer.

Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, O Heer.

Speel muziek af