"Het lievelingslied van mijn grootvader is mij dierbaar"

Het lied dat Tineke Meijer dierbaar is heeft alles te maken met haar jeugd en haar grootvader. "Mijn vader is overleden toen hij 33 jaar was. Ik ben zonder vader groot geworden. Mijn grootvader werd mijn voogd. Na zijn sterven lag hij opgebaard in de kamer. Met onze kleine familie stonden we om de kist en zongen zijn lievelingslied: 'Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort.' Dat was heel bijzonder."

Liedtekst Psalm 89 vers 7:
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Meer lezen over:

Ook interessant

Speel muziek af