Nostalgie | Welk een vriend is onze Jezus

Het geliefde en veelbesproken duo Gert & Hermien was in de jaren zestig erg populair. Na hun bekering hebben ze jarenlang voornamelijk christelijke repertoire uitgebracht, zoals deze vrolijke uitvoering van 'Welk een vriend is onze Jezus'.

Dit lied van Johannes de Heer is een vertaling van het Engelstalige What a friend we have in Jesus. De tekst is geschreven door de naar Canada geëmigreerde Ier Joseph Scriven rond 1855.

Geniet van deze bijzondere uitvoering!

Welk een vriend is onze Jezus - Gert en Hermien

Liedtekst:

 

1

Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem,

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer

juist omdat wij 't al niet brengen

in 't gebed tot onze Heer.

2

Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in 't strijduur beeft,

gaan wij dan met al ons strijden

tot Hem die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen

dan Hij, die ons lijden draagt?

Jezus bied ons aan genezing;

Hij alleen is 't , die ons schraagt.

3

Zijn wij zwak, belast, beladen

en ter neêr gedrukt door zorg.

Dierb're Heiland, onze toevlucht,

Gij zijt onze hulp en borg!

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer;

in zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

Joh de Heer 150

Meer lezen over:

Speel muziek af