Video | Volle verzeek'ring bij deze aannemers

Geweldig! Deze twee ruige bonken beiden werken in de bouw en delen een passie: zingen! Kippenvel als deze heren samen zingen.

Natuurlijk zijn de mannen ook bekend met de liederen van Johannes de Heer. Geniet van deze stoere Engelse uitvoering van 'Volle verzekering Jezus is mijn'!

Blessed assurance (The Singing Contractors)

Tekst Volle Verzeek'ring

Liedtekst
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust
aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus' bloed.


Voll' onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
't Eigen ik doden, zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God.


Volle verlossing, gans vrij te zijn.
'k Mag alles leggen in zijne hand.
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar 't vaderland.


Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,
dit geeft mij blijvend heerlijk genot!
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij.
'k Mag nu steeds leven voor mijne God.

 

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn!


Johannes de Heer 197

Speel muziek af