Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Gezang 358 uit het Liedboek voor de Kerken is 'Lied van de Week'. Het lied wordt in vele kerken gezongen bij de viering van het Avondmaal. Kijk en luister naar een opname, gemaakt in de Walburgiskerk in Zutphen, met medewerking van een samengesteld gospelkoor en het Rijssens Mannenkoor.

Liedtekst
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met Uw woord: het is volbracht.

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet,
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament

U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Meer lezen over:

Ook interessant

Speel muziek af