Ik wandel in het licht met Jezus

Het bekende lied 'Ik wandel in het licht met Jezus' staat deze week centraal. Een mooi lied om samen te zingen of om gewoon even naar te luisteren. De opname is gemaakt in de Hooglandsekerk in Leiden.

Liedtekst
Ik wandel in het licht met Jezus
het donk're dal ligt achter mij
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen
Welk een liefdevolle vriend is Hij

Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb're stem
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem

Ik wandel in het licht met Jezus  
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij over won.

Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb're stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem

Ik wandel in het licht met Jezus   
mijn ziel is Hem gans toegewijd
met Hem verrezen tot nieuw leven
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid

Ik wandel in het licht met Jezus    
en ik luister naar Zijn dierb're stem
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem

Meer lezen over:

Ook interessant

Speel muziek af