Adventslied: Als alles duister is

'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft'. Luister naar dit mooie Taizé lied gezongen door Kleinkoor Vocaal en bekijk de adventsboodschap van dominee Arie van der Veer.

Lied

'Het Licht der wereld'
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Maar, vraagt dominee Arie zich af: wie moet dat licht dan ontsteken? Het voor de hand liggende antwoord is Christus natuurlijk. Toch kan je het ook anders zien. Benieuwd? Kijk en luister!

Meditatie

Liedtekst
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Within our darkest night, you kindle the fire,
that never dies away, that never dies away.
Within our darkest night, you kindle the fire,
hat never dies away, that never dies away.

Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer,
das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.
Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer,
das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Meer lezen over:

Speel muziek af