Adventslied: De sterre gaat stralen

'Komt, laten wij eren de Here der Heren'. Deze woorden uit het adventslied 'De sterre gaat stralen' staan centraal in de inspirerende boodschap van dominee Arie van der Veer. Kijk en luister je mee?

Lied

'Komt, laten wij Hem eren door zelf een ster te zijn'
Je kunt over Jezus als de ster spreken, maar je kunt ook mensen vergelijken met sterren. Die vergelijking roept ons op om onze plek in deze wereld in te nemen. Een inspirerende boodschap.

Meditatie

Liedtekst
Laat ieder het horen
dat eens werd geboren
de Redder der wereld
de Heer van ’t heelal
De engelen meldden,
in Efratha's velden
dat Hij werd geboren
in Bethlehems stal

Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld
halleluja

In doeken gewonden
voor al onze zonden
ligt hier in een kribbe
het Godd'lijk Kind
De sterre gaat stralen
voor wie moe van ’t dwalen
bij 't wonder van Bethlehem
vrede vindt

Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld
halleluja

Meer lezen over:

Speel muziek af