Adventslied: Here Jezus om Uw Woord

Het lied 'Here Jezus om Uw Woord' is geschikt voor elke eredienst, ook in de adventsperiode. Kijk en luister naar Choral Voices en samenzang vanuit de Grote Kerk in Harlingen.

Lied

'Het Woord brengt ons feest'
Een prachtige zin in dit lied is 'Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen'. Maar dominee Arie van der Veer staat stil bij die andere zin: 'Here Jezus om Uw Woord zijn we hier bijeengekomen'. Het Woord van God staat centraal. Door dat Woord kwamen de wijzen kijken in de stal. Het Woord brengt ons bijeen en geeft ons feest.

Meditatie

Liedtekst
Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Meer lezen over:

Speel muziek af