Adventslied: Jezus kwam op aarde

Kijk en luister naar het kerstlied 'Jezus kwam op aarde'. De samenzang komt vanuit de Hervormde Kerk in het Zeeuwse Kapelle.

Lied

'Alzo lief heeft God de wereld'
Jezus kwam op aarde. Hij kwam voor ons allemaal. Hoe vieren we Kerst? Als mensen die van de feiten op de hoogte zijn? Of als iemand die zegt: Ja, Christus is geboren, ook in de stal mijn hart.

Meditatie

Liedtekst
Jezus kwam op aarde,
kwam voor u en mij,
Hij geeft leven waarde,
Hij maakt waarlijk vrij.

In ons hart geboren,
met Zijn vree vervuld,
Hem dan toebehoren,
Hij vergeeft de schuld.

Jezus komt op aarde,
komt voor u en mij,
schenkt ons uit genade,
leven voor altijd.

Meer lezen over:

Speel muziek af