Adventslied: Waar de mensen dwalen in het donker

In deze donkere dagen van december passen liederen die gaan over het licht. Kijk en luister naar het adventslied 'Waar de mensen dwalen in het donker'. De samenzang is opgenomen in de Stevenskerk in Nijmegen.

Lied

'Draai je om'
Jezus is het Licht en waar Hij verschijnt komen mensen in het licht te staan. Het is echter niet zo dat leven in Advent automatisch lopen in de zon is. Je staat dus wel voor een keuze... Wat doe jij? Bekijk hieronder de mini meditatie van dominee Arie van der Veer.

Liedtekst
Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
Zie de mens die ieder mens verlicht

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Meditatie

Meer lezen over:

Speel muziek af