Het bijpassende lied: 'Nu zijt wellekome'

Hoe heten we Jezus welkom in ons leven? We kregen een kerstboodschap van de engel: 'U is heden, de Heiland, de Redder geboren'. Het is bijna kerst, het moment dat we de geboorte van Jezus Christus vieren. Vandaag doen we dat in de adventskalender met het lied: 'Nu zijt wellekome'. Klik boven op het 'vakje' en zing mee met dit mooie lied.

Liedtekst

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyriëleis

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyriëleis

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land
zij zochten onze Here met offerand.
Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t'ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis

Meer lezen over:

Speel muziek af