Hoor de eng'len zingen d'eer geweldig gezongen door Sela

'Hoor, de eng'len zingen de eer, van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.' Wat blijft dit toch een heerlijke meezinger. Extra fijn is het om deze kerstklassieker samen te zingen. Zing je mee?

Liedtekst

Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Hij, die heerst op 's hemels troon
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Meer lezen over:

Speel muziek af