Lofzang van Maria

Lucas 1:46-50 Toen de zwangere Maria haar nicht Elisabeth opzocht, zei ze: ‘Ik geef alle eer aan God. Ik juich voor hem, hij is mijn redder. Hij koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen over mij zeggen: ‘Zij is gezegend.’ Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan. Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij zijn liefde, nu en altijd.' Over deze bijbeltekst is ook een prachtig lied geschreven 'Lofzang van Maria'. 'Kras' het vakje hierboven open en bekijk het lied.

Liedtekst

Mijn ziel verheft Gods eer,
mijn geest mag blij den Heer,
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen.

Hoe heilig is Zijn naam,
laat volk bij volk tesaam,
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid,
voor wie Hem vreest, bereidt,
door al de nageslachten.

Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulp'loos staan,
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid,
is Gods barmhartigheid,
voor duizenden geslachten.

Meer lezen over:

Speel muziek af