Lucas Kramer zingt het lied 'Licht in de nacht'

'Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat Zijn leven begon'. Kijk en luister naar solo- en samenzang met Lucas Kramer vanuit de Basiliek in Oudenbosch.

Lied

'Een ster komt op uit Jakob'
Het lied 'Licht in de nacht' is één van de geliefde adventsliederen van dominee Arie van der Veer. Benieuwd aan welke geschiedenis dit lied hem doet denken? Hij vertelt het je graag in onderstaand filmpje.

Meditatie

Liedtekst
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon
Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan

Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

Speel muziek af