Psalm 42: een adventslied?

'Ik zal Zijn lof zelfs zingen in de nacht, daar ik Hem verwacht'. Kijk en luister naar Psalm 42, gezongen door Chr. Mannenkoor Ailanthus in de Stevenskerk in Nijmegen.

'Tranen en toch verwachten'
Is Psalm 42 wel een lied om in de adventsperiode te zingen? Jazeker! Juist in de werkelijkheid van verdriet en zorgen kun je dit lied goed zingen. Want het lied vertelt van zingen in de nacht. Advent is hopen, in verdriet en zorgen, dat God ons zal helpen en redden. Dat Hij er zal zijn. Wat een bemoediging!

Lied

Meditatie

Liedtekst
't Hijgend hert, der jacht ontkomen
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen
Dan mijn ziel verlangt naar God
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen
In Uw huis Uw Naam verhogen

O mijn ziel, wat buigt g' u neder
Waartoe zijt g' in mij ontrust
Voed het oud vertrouwen weder
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk
Hoop op God, sla 't oog naar boven
Want ik zal Zijn Naam nog loven

Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt
'k Zal in dit vertrouwen leven
En dat melden in mijn lied
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht
En mijn hart, wat mij moog' treffen
Tot den God mijns levens heffen

Meer lezen over:

Speel muziek af