40 dagentijd | maandag 27 maart

'Ik wil zingen van mijn Heiland. Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.'

Overdenking

Beluister hieronder het lied

Lied

Liedtekst

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Meer lezen over:

Speel muziek af