40 dagentijd | zaterdag 25 maart

'God enkel licht'

Overdenking

Beluister hieronder het lied

Lied

Liedtekst

Liedtekst

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

Meer lezen over:

Speel muziek af