'Het Koninkrijk is in Jezus al begonnen'

Het thema van de Nederland Zingt Dag is dit jaar 'Bouw Uw koninkrijk'. Dominee Arie van der Veer denkt alvast met ons na over dit prikkelende thema. 

"Wij wonen in een nieuwbouwwijk. Wat ooit een deel van de Mastenbroekerpolder was, is nu een moderne stadswijk geworden, waar duizenden mensen wonen. En er worden nog steeds huizen gebouwd.

Elk jaar komen er nieuwe straten bij. Veel mensen laten een eigen woning bouwen. Tijdens de bouw zie je ze regelmatig op de bouwplaats verschijnen. Ze zijn natuurlijk nieuwsgierig hoe het wordt en wat de aannemer deze keer weer heeft gedaan. Zo zou je ook met Gods Koninkrijk kunnen omgaan...

Zelf niet je handen uit de mouwen steken. Je hebt immers 'een Aannemer'. God het werk laten doen. Met een ander praten hoe ver Hij al is. Over, hoe lang het nog zal duren voordat alles klaar is. Of Hij 'op tijd' zal zijn.

Weet je wat we dan dreigen te vergeten?
Dat het Koninkrijk in Jezus al begonnen is! En dat wie gelooft, dat Koninkrijk binnengaat. Dat Gods koninkrijk niet alleen een kwestie van de hemel maar ook van de aarde is.

Hoe vaak heb jij al niet gebeden wat Jezus ons geleerd heeft? Hij zei: 'Als je bidt, bid dan 'Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde'. Je weet ook dat Jezus ons heeft voorgehouden: 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God'.

Het thema van deze Nederland Zingt Dag is daarom een uitdagend thema.
'Bouw Uw Koninkrijk' is een kwestie van bidden en werken.
Doet u mee?"

Meer lezen over:

Speel muziek af