40 dagentijd | dinsdag 11 april

Het lied van vandaag is een bekende bijbeltekst. Misschien wel dé tekst van de Bijbel: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.

Overdenking

Beluister hieronder het lied

Lied

Liedtekst
Alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft,
opdat allen, allen die in Hem geloven niet verloren gaan,
maar het eeuwige leven hebben.
Amen, amen, amen, amen.

Meer lezen over:

Speel muziek af