40 dagentijd | donderdag 13 april

Mijn Verlosser hang aan 't kruis, hangt ten spot van snode smaders. Met deze woorden begint het lied van vandaag. Ds. Arie van der Veer staat in zijn overdenking stil bij de woorden 'hangt ten spot'.

Overdenking

Beluister hieronder het lied

Lied

Liedtekst
Mijn verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders,
Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw Goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij
en Zijn sterven zaligt mij.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven,
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn,
met U in gemeenschap zijn.

Meer lezen over:

Speel muziek af