40 dagentijd | woensdag 12 april

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Dit lied staat centraal in de overdenking van ds. Arie van der Veer. Kijk en luister naar de meditatie en het lied.

Beluister hieronder het lied

Overdenking

Lied

Nederland Zingt: Zie hoe Jezus daar loopt

Liedtekst
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden word Hij veracht
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer
Uw genade is mij genoeg

Meer lezen over:

Speel muziek af