40 dagentijd | zaterdag 1 april

'Gedenk aan mij, o machtig God'

Overdenking

Beluister hieronder het lied

Lied

Liedtekst
Als eenzaam in mijn waken,
mij storm en onheil maken.
Demonen mij omringen,
verzoekingen opdringen.

Gedenk aan mij,
o machtig God.
Gedenk aan mij,
o machtig God.

Als duizenden gevaren,
op ’s levens woeste baren,
mij dreigen te doen zinken,
geen ster meer schijnt te blinken.

Gedenk aan mij,
o machtig God.
Gedenk aan mij,
o machtig God.

Als mij de last der zonde,
als twijfel ’t hart verwonde.
In al mijn zorg en strijden
en roept de dood tot scheiden.

Gedenk aan mij,
o machtig God.
Gedenk aan mij,
o machtig God.

Meer lezen over:

Speel muziek af