At Once en Sharon Kips

Bekijk het lied 'Bouw Uw Koninkrijk' en de mini meditatie van ds. Arie

In de afgelopen week heb je elke dag kunnen luisteren naar een lied dat we met elkaar gezongen hebben op de Nederland Zingt Dag. Dominee Arie van der Veer zorgde voor passende meditaties bij de verschillende liederen. We sluiten onze serie af met het themalied van de Nederland Zingt Dag 2017: Bouw Uw Koninkrijk. Zing je het lied nog een keertje mee?

Overdenking

Gebed
Here Jezus, U hebt ons geleerd om te bidden om Uw koninkrijk. Ik belijd en erken dat U de koning der koningen bent. Laat Uw macht zien. Alleen redden wij het niet. Dank U dat het niet alleen van ons afhangt.

Lied: Bouw Uw Koninkrijk

Liedtekst
Kom, vestig Uw gezag;

wees Koning in ons hart.

Herstel Uw beeld in ons;

onthul Uw doel met ons.


Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;

een laaiend vuur in onze ziel.

Stort Uw Geest uit, laat Uw kracht weer zien.


Wij zijn Uw kerk.

Heer, maak ons sterk in U.


Bouw Uw koninkrijk.

Zet het kwaad te kijk.

Toon Uw sterke hand.

Kom, herstel ons land.

Vul Uw kerk met vuur.

Win dit volk terug.

Heer, dat bidden wij

tot Uw koninkrijk verschijnt.

Wij dorsten naar Uw rijk

en Uw gerechtigheid.

U schakelt ons nu in

en geeft ons leven zin.


Gevangen harten worden vrij,

verslagen mensen troosten wij;

zelfs de blinden zien Uw heerschappij.


Wij zijn uw kerk.

Hoor ons gebed en kom!


Bouw Uw koninkrijk.

Zet het kwaad te kijk.

Toon Uw sterke hand.

Kom, herstel ons land.

Vul Uw kerk met vuur.

Win dit volk terug.

Heer, dat bidden wij

tot Uw koninkrijk verschijnt.

Speel muziek af