orkest

Bekijk het lied 'Eens als de bazuinen klinken' en de meditatie van ds. Arie

Dominee Arie van der Veer staat in zijn derde mini meditatie stil bij een bekend lied. Een lied dat zingt over de dag van Jezus' wederkomst. We hebben het lied met elkaar gezongen op de Nederland Zingt Dag. Kijk en luister mee!

Overdenking

Gebed
Here Jezus, wat kan ik daar naar verlangen. Naar de dag dat U komt. Dat er geen scheiding meer zal zijn tussen de hemel en de aarde. Dat onze geest niet alleen gezuiverd zal zijn, maar ook ons lichaam vernieuwd. Kom Here Jezus, ja kom snel.

Lied: Eens als de bazuinen klinken

Liedtekst
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Speel muziek af