Bekijk het lied 'Wees mijn verlangen' en de mini meditatie van ds. Arie

De komende week kun je iedere dag genieten van een mini meditatie van dominee Arie van der Veer. Zijn korte overdenkingen sluiten aan bij het thema 'Bouw Uw Koninkrijk' van de Nederland Zingt Dag 2017. Een mooi moment om de dag mee te beginnen of af te sluiten!

Bij de eerste overdenking past het lied 'Wees mijn verlangen'. Eén van de liederen die we met elkaar gezongen hebben op de Nederland Zingt Dag. Je kunt dit lied hieronder bekijken.

Overdenking:

Gebed
Here God, ik erken dat mijn hart vaak meer vervuld is met andere dingen. In de praktijk van het leven verlang ik meer naar Uw gaven dan naar U de Gever. Help mij om mij nog meer te richten op U. U bent het waard. U bent de bron van ons bestaan.

Lied: Wees mijn verlangen

Liedtekst

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde,
Getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen
Nog meer naar U uit.

Speel muziek af