Pasen | Beluister het lied 'Hij is verheerlijkt'

Het is Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan! Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt. Hij leeft en zal met ons zijn. Zing je mee?

Overdenking

Beluister hieronder het lied

Lied

Liedtekst
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog,
'k zal hem prijzen.
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel een aard’,
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.

Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed,
'k zal hem prijzen.
Machten en krachten verenigt uw stem,
in een loflied voor de Heer.

Hij overwon,
hij leeft en zal met ons zijn.
Eer en aanbidt,
de opstanding en het leven.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.

Meer lezen over:

Speel muziek af