Deze man zingt in zijn eentje alle stemmen van 'Be Thou My Vision'

Kaoma Chende verovert het internet met zijn vierstemmige versies van klassieke liederen. De zanger zingt alle partijen zelf. Deze week deelde hij het lied 'Be Thou My Vision' op zijn YouTube-kanaal. Een geweldige versie van een bekend lied die wij graag met jullie delen.

Liedtekst

Wees Gij mijn uitzicht, 
o Heer, Gij alleen; 
zinloos is 't leven 
dat leidt langs U heen; 
wees Gij mijn overdenking
bij dag en bij nacht, 
wakend of slapend, 
wees Gij mij een wacht 

Wees Gij mijn wijsheid, 
mijn licht meer en meer; 
dat 'k steeds in U blijv' 
en Gij in mij, Heer; 
Gij trouwe Vader, 
ik ben toch Uw kind, 
in Uw eeuwige armen 
voor eeuwig bemind?

Wees Gij mijn pantser, 
mijn zwaard in de strijd; 
wees Gij mijn alles, 
mijn heerlijkheid; 
schuilplaats voor 't leven, 
mijn burcht in de nacht, 
leid mij ten hemel, 
o kracht van mijn kracht.

Rijkdom bekoort niet, 
noch ijdele eer; 
Gij zijt 'mijn erfdeel 
voor immermeer; 
Gij en alleen Gij, 
de eerste in mijn hart, 
koning der hemelen, 
Gij zijt mijn schat!

Koning der hemelen, 
nu de zege is behaald, 
geef dat Uw glorie 
ook mij eens omstraalt; 
blijf Gij mijn uitzicht 
in 't eind van de tijd, 
koning der eeuwen, 
o mijn heerlijkheid!

Meer lezen over:

Speel muziek af