Muziek en samen zingen verbindt: 'The Lord's prayer' in Swahili

Solist Dan Hall zingt samen met de koorleden van BYU Men’s Chorus 'The Lord's Prayer' in het Swahili. De zangers kwamen samen in een adembenemende setting in Afrika. Terwijl de zon langzaam onderging zongen zij het 'Onze Vader'. Een beeldschone uitvoering van een geweldig gebed.

Liedtekst

Onze Vader


Onze Vader in de hemel,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen. 

Ook interessant

Speel muziek af