Een muzikale nadenker over 'Groot is Uw trouw, o Heer'

Ds. Arie van der Veer neemt je deze zomer mee langs bijzondere plekken in Israël. De bijbelse plekken inspireerden hem tot een prachtige serie overdenkingen gebaseerd op bekende liederen. In deze video laat ds. Arie ons nadenken over het lied 'Groot is Uw trouw, o Heer'.

Groot is Uw trouw, o Heer

Liedtekst

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Meer lezen over:

Speel muziek af