Martin & Martin spelen 'Gelukkig is het land'

Voor Nederland Zingt kropen Martin Mans en Martin Zonnenberg samen achter het orgel en de piano om een mini-serie op te nemen waarin zij verschillende liederen ten gehore brengen. In deze eerste video spelen zij het lied 'Gelukkig is het land'.

Liedtekst:
Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt,
als daar met moord en brand,
de vijand rondom zwermt
en dat, men meent, hij zal,
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan,
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft.
dat Hij ons t' zijner eer,
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht,
des Heren al gewrocht,
o Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is Uwe macht.

Lied: Gelukkig is het land

Speel muziek af