Muzikale overdenking - Nooit kan het geloof te veel verwachten

Ds. Arie van der Veer staat bij een stuk van de oude synagoge in Jeruzalem. Die syngoge heeft iets te maken met 'de hoofdman van Kapernaüm', wat te lezen is in Mattheüs 8:5-13. Jezus zegt in de Bijbel twee keer dat iemand 'een groot geloof' heeft. Maar wat is een groot geloof? Ds. Arie legt het uit aan de hand van het lied 'Nooit kan het geloof teveel verwachten': een groot geloof, is een geloof vol vertrouwen en hoop op God.

Nooit kan het geloof te veel verwachten

Liedtekst

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied.
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
Voor hen die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.

O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant.
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland.

Meer lezen over:

Speel muziek af