Week tegen Pesten, Week van de vrede: 'Ik ben veilig in Jezus' armen'

Het is de Vredesweek én de Week tegen Pesten. Bij beide onderwerpen speelt veiligheid een grote rol. Deze kinderen zingen over de veiligheid die gevonden kan worden in de armen van Jezus. De kinderen zingen rake woorden: 'Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.' Wat een groot goed als kinderen dit kunnen beleven. Maar voor volwassenen net zo belangrijk!

Liedtekst Ik ben Veilig in Jezus' Armen

Ik ben veilig in Jezus' armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus' armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is 

Ik ben veilig in Jezus' armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus' armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Als ik door anderen soms word gepest
Zeggen ze, nee jij hoort niet bij de rest
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem 

Jij bent veilig in Jezus' armen
Veilig ben jij bij hem
Jij bent veilig in Jezus' armen
Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent
Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent

Meer lezen over:

Speel muziek af