Muzikale overdenking - Psalm 84

Psalm 84: pelgrims zijn op weg naar Jeruzalem. De reis was erg moeilijk, de omstandigheden niet zoals wij ze vandaag kennen. Wat kun je echt niet missen op zo'n barre tocht door de woestijn? Ds. Arie van der Veer laat in Israël zien hoe Psalm 84 er in de praktijk uit gezien moet hebben voor de Pelgrims. Luister naar de muzikale overdenking in deze video en beluister de psalm hieronder mee!

Psalm 84

Liedtekst

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan,
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Meer lezen over:

Speel muziek af