Stille Nacht door Martin Mans en Barend Wiltjer

Niet voor niets is 'Stille Nacht, Heilige Nacht' een kerstklassieker. Dit lied brengt hoop in een hopeloze wereld. "Vreed' en heil wordt gebracht, aan een wereld verloren in schuld", wat een inspirerende tekst. Onlangs waren Martin Mans en Barend Wiltjer in Canada. Daar namen ze deze mooie versie van Stille Nacht voor Nederland Zingt online op.

Liedtekst 'Stille Nacht'

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Speel muziek af