Lied om de week mee te beginnen

Pssssst...wij lichten een klein tipje van de Nederland Zingt dag sluier op. Vanaf vandaag beginnen we elke werkweek met een lied dat past bij het thema 'Open Armen'. En om het dan maar vast te verklappen: dit ontroerende lied gaan we zeker ook samen zingen. We zien er nu al naar uit om dit te horen uit 10.000 monden.

Liedtekst 'Veilig in Jezus armen'

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Speel muziek af