Zingend op reis met ds. Arie van der Veer - Psalm 121

Voor velen is de zomerperiode een tijd van vakantie, van even heerlijk uitrusten en nieuwe energie opdoen. Ds. Arie van der Veer geeft je graag enkele woorden mee op je reis; door het leven en naar je eventuele vakantiebestemming. Dat doe hij aan de hand van bekende en minder bekende Nederland Zingt-liederen. (Deze videoserie werd in de zomer van 2016 opgenomen en is een herhaling).

Beluister hieronder het lied: Psalm 121

Liedtekst
'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen,
vanwaar ik dag en nacht,
des hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de Heer alleen,
die hemel, zee en aarde,
eerst schiep en sinds bewaarde.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar,
uw ziel voor ramp bewaar'.
De Heer, 't zij g'in of uit moogt gaan,
en waar g'u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.

Meer lezen over:

Speel muziek af