Lied van de week: Ik wandel in het licht met Jezus

Wandelen is fijn; wandelen met Jezus al helemaal. Vanuit de mooie Hooglandse kerk in Leiden!

Liedtekst: Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen. 
Welk een liefdevolle vriend is Hij.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders moet Hem prijzen,
die de zonde in mij over won.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Meer lezen over:

Speel muziek af