Derde Advent | Midden in de winternacht

De derde week van Advent is aangebroken. Steek jij ook de derde kaars aan? Deze zondag staat een geliefd kerstlied centraal: Midden in de winternacht. We zingen over de boodschap dat er een nieuwe tijd aankomt: de tijd waarin we de liefde en genade mogen leren kennen in de Here Jezus Christus.

Lied

'De hemel gaat open'
Het lied spreekt van geen alledaags tafereeltje. Maar het vertelt van de komst van Jezus naar deze aarde. Dat is het begin van een eeuwig Vrederijk. Wat kijken we daar naar uit!

Meditatie

Liedtekst
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Meer lezen over:

Speel muziek af