Unieke uitvoering 'Welk een vriend is onze Jezus'

Welk een vriend is onze Jezus! Niet voor niets één van de meest geliefde liederen van Johannes de Heer. Beluister en bekijk hier een sfeervolle en unieke Engelstalige uitvoering door de countryrockband Alabama. En natuurlijk kun je ook een mooie Nederlandse uitvoering beluisteren.

Nederlandse uitvoering | Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze toevlucht,
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer,
in Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

What a friend we have in Jesus

What a friend we have in Jesus
All our sins and griefs to bear
And what a privilege to carry
Everything to God in prayer

Oh, what peace we often forfeit
Oh, what needless pain we bear
All because we do not carry
Everything to God in prayer

Have we trials and temptations?
Is there trouble anywhere?
We should never be discouraged
Take it to the Lord in prayer

Can we find a friend so faithful
Who will all our sorrows share?
Jesus knows our every weakness
Take it to the Lord in prayer

Meer lezen over:

Speel muziek af