Weemoed Woensdag - Geprezen zij God

In onze rubriek 'Weemoed Woensdag' weer een pareltje uit de oude doos: 'Geprezen zij God'. Om wat Jezus heeft gedaan, zijn wij vrij om tot God te gaan. Prijst de Heer en zing een danklied voor Hem! Dit vrolijke loflied is opgenomen in de Walburgiskerk te Zutphen.

Liedtekst

Geprezen zij God op zijn heilige troon
voor 't geen Hij ons gaf in Zijn enige Zoon,
Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,
Die d' eis van God wet aan het kruis heeft vervuld.

Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zing' nu Zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, juub'len luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.

O, welk een verlossing schonk God in het bloed,
de enige losprijs die voor Hem voldoet.
Zijn bloed schenkt vergeving, 't koopt slaven weer vrij,
het heiligt en reinigt, 't maakt zalig en blij.

Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zing' nu Zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, juub'len luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.

Meer lezen over:

Speel muziek af