Zie ons wachten aan de stromen

Kijk je uit naar de komende week of zie je ertegen op? Dit lied van verlangen en hoop kunnen we altijd gebruiken. In de stormen van het leven, maar ook als alles rustig voortkabbelt. Als we zien op Jezus, zal Hij ons leiden. Hij zal ons thuisbrengen, door de stormen heen. Wat een heerlijk vooruitzicht! Dit prachtige lied wordt gezongen door Christelijk Mannenkoor Stereo onder leiding van Harm Hoeve en samenzang tijdens Nederland Zingt in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Liedtekst

Zie ons wachten aan de stromen
aan de oevers der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Velen, die wij hier beminden
zijn ons reeds vooruit gegaan
straks, vereend met hen voor eeuwig
zullen w’ook voor Jezus staan

Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d’ eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Speel muziek af