Een heerlijke belofte om de week mee te beginnen

"Ga met God en Hij zal met je zijn." Wat een mooie woorden! Als je op God vertrouwt, hoef je niet alleen door het leven. God zal Zelf met je zijn. In vreugde en verdriet. Hij laat niet los, maar zal jou nabij zijn. Over jou Zijn vleugels spreiden en in de dood je leven sparen. Dat zijn prachtige woorden om deze week mee te beginnen.

Liedtekst

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Speel muziek af